मेरो गीत


इश्वर चाम्लीङ्ग

यो जीवन... यो जीवन
खै न तिमीले चाहे जस्तो भो,
न त मैले सोचे जस्तै भो
अधुरै, अपुरै यो त यसै ढल्दै गयो,
यो त यसै जलिरह्यो
सारङ्गीको तार जस्तै तन्किरहृयो
चुटिएन रेट्दा पनि बजिरहृयो ... गुन्जिरहृयो।

यो जीवन... यो जीवन
खै न तिमीले चाहे जस्तो भो,
न त मैले सोचे जस्तै भो
अधुरै, अपुरै यो त यसै ढल्दै गयो,
यो त यसै जलिरह्यो
विधुवाको छाती जस्तै चर्किरहृयो
टुटेन सास मर्दा पनि अल्झिरहृयो...चलिरहृयो।

यो जीवन... यो जीवन
खै न तिमीले चाहे जस्तो भो,
न त मैले सोचे जस्तै भो
अधुरै, अपुरै यो त यसै ढल्दै गयो,
यो त यसै जलिरह्यो

No comments: