साथी (बाल कविता)


निङवा शक्ति मादेन

म साथी हो अरुको
मेरो साथी धरै छ ।
साथी जहाँ पनि हुन्छ ।
साथी मजाको लागी हो
साथी धरै प्रकारको हुन्छ
साथी साथी मिली जुली खेल्छ ।
साथी कहिले पनि छुट्दैन
म र साथी धेरै मिल्छौं ।
साथी बिना मलाई मज्जा लाग्दैन ।
तपाइ र म साथी बनुम ल ।

Ninja

Ninja my favourite things in the world.
Ninja the thing a kite
Ninja the attact of it.
Ninja the fighting thing that I copy
Ninja the thing I learn from it .
Ninja the thing I thought it is masic.
Ninja the I love it .

No comments: