माया र घृणा


इश्वर चाम्लिङ

माया गर्छ यो मन माया गर्नेहरूलाई
घृणा गर्छ यो मन घृणा गर्नेहरूलाई
किन घृणा गर्नु कसैलाई...
घृणा नै पाउनलाई...घृणीत हुनलाई
माया गरेर सबैलाई के घाटा हुन्छ तिमीलाई
तिरस्कार गरे कसैलाई तिरस्कारै मिल्छ तिमीलाई
माया गर्छ यो मन माया गर्नेहरूलाई
घृणा गर्छ यो मन घृणा गर्नेहरूलाई
किन घृणा गर्नु कसैलाई...
तिरस्कार पाउनलाई...तिरस्कृत हुनलाई
कस्ले गर्छ र माया नगरे माया कसैलाई
उपेक्षा मनमा राखे उपेक्षा मिल्छ तिमीलाई
माया गर्छ यो मन माया गर्नेहरूलाई
घृणा गर्छ यो मन घृणा गर्नेहरूलाई
किन उपेक्षा गर्नु कसैलाई...
उपेक्षा नै पाउनलाई...उपेक्षित हुनलाई
तिरस्कार पाउनलाई...तिरस्कृत हुनलाइ
 
ब्रुनाइ,
०१ अगस्त २०१०

No comments: