गजल

मनोज मनसुन काफ्ले

घामको लालीमा तिम्रो तश्विर भेटियो
फुलको डालीमा तिम्रो तश्विर भेटियो ।

शहरमा पर्चाभेटें तिम्रो मात्र चर्चाभेटें
उनका तालीमा तिम्रो तश्विर भेटियो ।

डाँडापारी दाउरा घाँस धेरै गर्यौ अरे
खोला खालीमा तिम्रो तश्विर भेटियो ।

कतिलाई बाड्ने गर्छौ तिम्रो तश्विर
खेतकोआलीमा तिम्रो तश्विर भेटियो ।

असारमास खेतमा मनसुनी वर्षा हुदा
धानको बालीमा तिम्रो तश्विर भेटियो ।

पौष ७ कुवैत

No comments: