गजल


दिलिप योन्जन

तिमी गर्छौ फुलको कुरा
आफ्नो खिल निस्केको छैन!

तिमी गर्छौ जुनको कुरा
आफ्नो टेक्ने धुलो छैन!

तिमी गर्छौ चौरासी बेन्जनको कुरा
आफुलाई भोकले छाडेको छैन!

तिमी गर्छौ अमृतको कुरा
आफुले बिस बाहेक पिएको छैन!

तिमी गर्छौ मोज मस्तीको कुरा
आफ्नो बाच्ने आधार छैन!

तिमी गर्छौ हाशो खुशीको कुरा
आफुलाई दुख्न छाडेको छैन!

तिमी गर्छौ सुख शान्तिको कुरा
आफु जिउदो बाचेको छैन!

तिमी गर्छौ ताज महलको कुरा
आफ्नो लुक्ने छत छैन!

तिमी गर्छौ प्रेममा सगरको कुरा
आफुले बगर बहेक टेकेको छैन!

हिजो गर्थेउ जिउने मर्नेको कुरा
आजा तिमीलाई थाहा छैन!

AUSTIN, TEXAS, USA
hyounjon111@gmail.com

No comments: