जिबनको यात्रा


योगेन्द्र"बगर"जोगी

जीबन एउटा यात्रा हो
यो यात्रा हामीले पूरा गर्ने पर्छ
मूत्यु एक केंद्र बिन्दु हो
त्यहासम्म हामी पुग्नै पर्छ
साथीभाई इस्त्रमित्र यात्रा कटाउने
साधन हुन
यिनिहरुको उपयोग गर्ने पर्छ
श्रीमती चाही एक सहयात्री हुन
जिबनको उतर चढापमा
यिनको साथ पाउनै पर्छ
मूत्यु चाही एक असल मित्र हो
अत्यमा त्यसलाई पाउनै पर्छ

संखुवासभा

No comments: