मन भन्छ हाटै बजार जाँउ


नरेश माङपाहाङ्ग

मन भन्छ हाटै बजार जाँउ
चाहानाको मायालाई भेटी आज आँउ
अजम्बरी माया साटी आँउ
मन भन्छ हाटै..........

विरहको गीत गाँउदै दिन कति काटु म - २
बन पाँखा घाँस दाउरा कति दिन गरु म
डाँडा पारी कँहा जाँउ म - २
मन भन्छ हाटै..........

आफनै ठाँउ छाडेर कतै बस्ती सरुकी
मििर्मरेको बिहान संगै कतै माया छरुकी
सवै छाडी कँहा जाँउ म
मन भन्छ हाटै बजार जाँउ
चाहानाको मायालाई भेटी आज आँउ
अजम्बरी माया साटी आँउ
मन भन्छ हाटै..........

पाँचथर कन्यटार,हाल-यू.के.

No comments: