"केहि हाईकू"


केदार "संङ्केत"
१.
हिजोको स्याल
आजको घोर्ले बाघ
भोलिको दुम्सी ।
२.
सुस्त बोलाइ
कामको बा­डफाँड
आफुचै झयाप ।
३.
नारद मुनि
गाउका राजदुत
हातमा "प्रुप्से" ।
४.
चिप्ले हाकिम
डौड धुपको कुरा
कम्पनि कार ।
५.
मातिन भन्छे
बियरको फिंजले
भिजेछ जुंगा ।
६.
गोली भनेर
तर्सेर भागेकोत
सालिपो रैछे ।

७.
सुतेको घडी
रातमा सुनसान
पहरे दाइ ।

"प्रुप्से" सुनुवारी भाषामा काइयो कभलम

No comments: