गजल


बसन्त मोहन अधिकारी

मलाई हाँस्न देउ आमाको काख भरी ।
मलाई बाँच्न देउ आमाको काख भरी ।

यहाँ, रितीए आमाका सधैं काखहरु
सँच्चाई राख्न देउ आमाको काख भरी ।
मलाई बाँच्न देउ आमाको काख भरी ।

रुदैछिन् हरपल साहारा नपाएर आमा
मलाई बढ्न देउ आमाको काख भरी ।
मलाई बाँच्न देउ आमाको काख भरी ।

देखिएन दृष्य अध्यारो भो संसार
समय चल्न देउ आमाको काख भरी ।
मलाई बाँच्न देउ आमाको काख भरी ।

पार्नु छ आमाको सपनालाई र्सार्थक
सत्कर्म गर्न देउ आमाको काख भरी ।
मलाई बाँच्न देउ आमाको काख भरी ।

No comments: