सून्दर देश बनाउछौ - राष्टिय गीत

हस्त गौतम "मृदूल"

हे मात्रीभूमी, जानकीगाथ, अखण्ड बिशाल।
महिमा गाउछौं, उठाइ झन्डा जय जय नेपाल।
हे जन्मभूमी,बूद्धको ज्योति, प्रभाव अटल।
प्रर्णाम गछौं, र्सवभौमिक भै जय जय नेपाल।

अध्यारो हटाइ, बिहानी ल्यायौ, नेपाली जातीमा।
कसैलाइ अब दिदैनौं टेक्न, यो हाम्रो छातीमा।
स्वतन्त्रता, कानूनी राज्य, मानब अधिकार।
स्थापित गछौं लोकतन्त्रसंगै, गरेर प्रतिकार।

मेची र काली तराइ, पहाड, र्सवच्चो हिमाल।
बन्धना गर्र्छौ स्वतन्त्र भै जय जय नेपाल।
हे कर्मभूमी, प्रकति सून्दर, संस्कृति अटल।
प्रणाम गछौं, र्सवभौमिक भै जय जय नेपाल।

पूछेर आ"शू, मेटाइ दर्द, मूहार फेर्ने छौं।
सूख र सान्ती, समृद्धिशिल, नेपाल हेर्ने छौं।
शहिदका सपना, जनताको इक्षा साकार गर्ने छौं।
राष्टको शान अक्षूण राखी, पौरखले भर्ने छौ।

अनेकता भित्र, एक्ताको प्रतिक, जातिय कमाल।
महिमा गाउछौं अग्रगामी भै जय जय नेपाल।
हे धर्मभूमी, प्रगतीशिल, वात्सल्या आचल।
प्रणाम गछौं, र्सवभौमिक भै जय जय नेपाल।

No comments: