वितृष्णाको समर्पण


केवल गंगा गुरुङ

निचोरी-निचोरी पिउँ रस
मेरो ज्यानमा कति छ
तीर्खा सवै मेटार्इ देउ
तिम्रो मनमा कति छ
तिम्रा ती प्यासी मनहरुलाई
मायाँ के हो के थाहा ?
तिम्रो ती स्वार्थी मनहरुलाई
माया के हो के थाहा ?
बाँकी नराख पूरा गर
तिम्रो स्वादहरु कति छन्
तिर्खा सवै मेटार्इदेउ
तिम्रो मनमा कति छ
सागरै बनिदिउँला
तिम्रो प्यास मेटाउन
आखीर कहाँ नै सक्छु र मैले
चोखो माया पाउन
हारे मैले जिन्दगीमा
जित अब ति म्रै छ
तिर्खा सवै मेटार्इ देउ
तिम्रो मनमा कति छ

No comments: