धेरै आँखा आए


आचार्य प्रभा

धेरै आँखा आए यहाँ बास दिन्छु भनी
धेरै हात धाए यहाँ साथ दिन्छु भनी

कस्को विश्वाश गरिकन बास माग्नु मैले
कस्को भर परिकन साथ माग्नु मैले

धेरै राहत धाए यहाँ बतास दिन्छु भनी
धेरै बचण आए यहाँ हतास लिन्छु भनी

कस्को माया स्विकारेर भर पर्नु मैले
कस्को दया साचो ठानि डेरा सर्नु मैले

(अमेरिका )

No comments: