गजल


भूपेन्द्र महत

.

कती रछन यहाँ छानोमा आगो फुक्नेहरु

माहत्मा भए रे सुने निर्धाको बाटो ढुक्नेहरु

.

घरको बाघ बन्को स्याल हुइया कि गर्जन

शेर को?टांग मुनी पुच्छर लुकाइ भुक्नेहरु

.

अर्तिले पाक्यो कान,अर्तिकै भयो हानाहान

सत्य र निष्ठा भन्छन कर्तब्यमा चुक्नेहरु

.

स्वछ,निर्मल,शान्त आधारको बर्णण भो रे

अर्थ्याउने तिनै थिए पिच्च पिच्च थुक्नेहरु

.

सापटिमा हल्लिएका हुल्का हुल टाउका

वीर भएछन कसरी? थाङनामा लुक्नेहरु

No comments: