सोच्दा सोच्दै


पवित्रा गुरुङ

सोच्दा सोच्दै
दिमागहरु तातीरहेकाछन्
त्यहाँ खिंचडीहरु पाकीरहेकै छन्
पस्कनलाई डाडु पन्यु
ठिक पारीरहेकै छन्
वटुका र थालीको खोजीमा
उताउति भौतारीरहेकै छन्
खाना नपाएकाहरु
भोकाई रहेकै छन्
पस्कनेहरु पस्कन नपाई
छटपटार्इ रहेकै छन्
छटपटार्इ रहेकै छन्

थालाजुङ गोर्खा

No comments: