डर


पवित्रा गुरुङ

ठुलो वगैचामा गएकी थिए
एउटा फूल टिपी ल्याए
कहि कतै सजाउँनलाई
रहरहरु वढी आए ।

मनमा सजाउँन लागें
पिर सर्ने डर भए
मुटुमा सजाउँन लागे
धड्कनले थर्काउने डर भए
आँखामा सजाउँन लागे
आँसुले बगाउँने डर भए
हत्केलामा सजाउँन लागे
कसैले चोरी लाने डर भए

ठुलो बगैचामा गएकी थिए
एउटा फूल टिपी ल्याए
कहि कतै सजाउँनलाई
डरै डर भरी आए