फुलै फूलमा


दिलिप योन्जन

फुलै फूलमा सजाउछु भन्नेले,काडाको बास पारी दियो
जन्म२ सगै जिउने मर्नेले, आधा बाटोमा छाडी दियो !

जुन तारा दिन्छु भन्नेले, घर न घाटको बनाई दियो
हासो खुसी दिन्छु भन्नेले,आसुको सागारमा डुबाई दियो !

मायामा स्वर्ग पाईन्छ भन्नेले,जिउदै नर्कमा फाली दियो
सुख सान्ती दिन्छु भन्नेले, दुख्ने मुटु रेटी दियो !

अमर प्रेमको परिभाषा दिनेले,गर्बाई नबसी तुहाई दियो
मायामा खेल खेली दिनाले, जिउनु न मर्नु पारी दियो !

अस्टिन, अमेरिका

No comments: