पृथ्वी गोलो छ


राकेश कार्की

लोडसेडिङ के भो त हामीसंग खोलो छ
अरु भू-भाग उज्यालो पृथ्वी गोलो छ

धनि राष्ट्रहरुको शान इज्जत के के छ
बर! नेपाल आमाको फाटेको चोलो छ

अरु राष्ट्रहरुलाई देशवासीको माया छ
हाम्रो कार्यपालीकालाई पार्टीको झोलो छ

सरकारलाई चलाउने विदेशीको शक्ती छ
नेपालीलाई भिडाउँदा विदेशीलाई होलो छ

लस् एन्जेलस्

No comments: